Svěcená voda (aqua benedicta, aqua lustralis) je voda, která byla posvěcena (požehnána) při obřadu (rituálu) provedeným duchovním (církevním hodnostářem). Podle názvu rituálu, který může být nazýván též posvěcení nebo žehnání se může nazývat též požehnaná voda nebo posvěcená voda. V katolické církvi se užívá jako připomínky křtu a používá se při požehnáních.

Holy water

Kč 199,00Cena

  JAN HONIG

  EZOTERICKÉ PORADENSTVÍ s.r.o.

  28.ŘÍJNA 93/25, OPAVA, 747 05

  IČO: 077 20 441
  DIČ: CZ07720441​

  www.karty-opava.cz

  OBCHOD HARMONIE​

  STONEHEART GROUP s.r.o.

  HORNÍ NÁMĚSTÍ 144/37, OPAVA 746 01

  IČO: 064 77 585
  DIČ: CZ06477585

  www.obchod-harmonie.cz

  VĚŠTÍRNA HARMONIE

  STONEHEART GROUP s.r.o.

  28.ŘÍJNA 93/25, OPAVA, 747 05

  IČO: 064 77 585
  DIČ: CZ06477585

  www.vestirna-harmonie.cz

  www.vestirna-harmonie.sk